Archive for the ‘schedule’ Category

Update กำหนดการ งานครบรอบ10 ปีฯ

update กำหนดการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
งานครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
วันที่ 4-6 เมษายน 2553
ณ สวนมะลิวัลย์ บ้านหนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2553
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดย รศ.พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ
10.30-12.00 น. เสวนากลุ่มผู้รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การทำงานของหมอธารา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. เสวนาสบายสบาย กับกลุ่มเพื่อนหมอธารา ผู้มีหัวใจเป็นศิลปิน
14.00-16.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ การพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาวะ” โดย คุณเตือนใจ ดีเทศน์
16.00- 17.30 น. เสวนา “มรดกของหมอธารา” กับกลุ่มผู้สืบทอดสืบสานปณิธานของหมอธารา
17.30 – 19.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น (ขันโตก) แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2553
08.00 น.-09.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น.- 10.00 น. เล่าเรื่อง หมอธารารักการอ่าน โดย คุณดารณี อ่อนชมจันทร์
10.00 น.-12.00 น. กิจกรรมคนเชียงราย รักการอ่าน โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย
12.00 น.- 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30น. -17.30 น. ดูแลสุขภาพแบบสบาย สบาย กับ สภาหมอเมืองล้านนาเชียงรายและเครือข่ายการดูแลสุขภาพวิถีไท
17.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2553
09.00-12.00 น. ร่วมทำบุญเพื่อรำลึกถึง นพ. ธารา อ่อนชมจันทร์
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ชมนิทรรศการ หมอธารา และเครือข่าย หมอธารารักการอ่าน และ ดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านล้านนา ตลอดงาน

————————–

ร่วมสมทบทุนจัดตั้งมูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
กับ CD เพลงชุด เสียงจากหมอธารา จากปี 2525 ถึงอนาคต

Advertisements

update กำหนดการ “10 ปี กองทุนหมอธารา เสวนาเปิดจดหมายถึงอนาคต”

กำหนดการ งานครบรอบ 10 ปี กองทุนหมอธารา เสวนาเปิดจดหมายถึงอนาคต
วันที่ 4-6 เมษายน 2553
ณ สวนมะลิวัลย์ บ้านหนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2553
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดย รศ.พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิติ
10.30-12.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมนิทรรศการมีชีวิต และการแสดง ของผู้ร่วมจัดงาน
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. เสวนาสบายสบาย กับกลุ่มเพื่อนหมอธารา ผู้มีหัวใจเป็นศิลปิน
14.30-16.00 น. ดูแลสุขภาพแบบสบายสบาย กับเครือข่ายสุขภาพวิถีไท และ ดูแลสุขภาพพื้นบ้าน จากเครือข่ายสภาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย
16.00-17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น.  ร่วมรับประทานอาหารเย็น (ขันโตก)

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2553
08.00-09.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30- 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาวะ”
10.30-12.00 น. เสวนากลุ่ม “ผู้เกิดก่อนกาล” รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การทำงานของหมอธารา  
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. เสวนา  “มรดกของหมอธารา” กับกลุ่มผู้สืบทอดสืบสานปณิธานของหมอธารา
14.30-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น. เสวนากลุ่ม “มรดกของหมอธารา” (ต่อ)
17.30 น.  ร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2553
09.00-12.00 น. ร่วมทำบุญเพื่อรำลึกถึง นพ. ธารา อ่อนชมจันทร์
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

.
แผนที่สวนมะลิวัลย์

 

แผนที่จากตัวเมืองเชียงราย

กำหนดการ งานครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์

กำหนดการ งานครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
วันที่ 4-6 เมษายน 2553
ณ สวนมะลิวัลย์ บ้านหนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ. เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2553
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิติ
10.30-12.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมนิทรรศการมีชีวิต และการแสดง ของผู้ร่วมจัดงาน
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. เสวนาสบายสบาย กับกลุ่มเพื่อนหมอธารา ผู้มีหัวใจเป็นศิลปิน
14.30-16.00 น. ดูแลสุขภาพแบบสบายสบาย กับเครือข่ายสุขภาพวิถีไท และ ดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน จากเครือข่ายสภาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย
16.00-17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น 

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2553
8.00-9.00 น. รับประทานอาหารเช้า
9.00- 10.30 น. เสวนากลุ่ม “ผู้เกิดก่อนกาล” รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การทำงานของหมอธารา
10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. เสวนากลุ่ม “ผู้เกิดก่อนกาล” (ต่อ)
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. เสวนา “มรดกของหมอธารา” กับกลุ่มผู้สืบทอดสืบสานปณิธานของหมอธารา
14.30-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น. เสวนากลุ่ม “มรดกของหมอธารา” (ต่อ)
17.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น 

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2553
09.00-12.00 น. ร่วมทำบุญเพื่อรำลึกถึง นพ. ธารา อ่อนชมจันทร์
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ