เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

tharalogo_250

เครื่องหมายของมูลนิธิ เป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยพื้นที่ 3 สีที่สอดประสานกัน แทนองค์ประกอบ ของการดูแลสุขภาพองค์รวมได้แก่ กาย จิต สังคม ส่วนตรงกลางเป็นตราสัญลักษณ์ หยิน-หยาง ด้านหนึ่งเป็นรูปยาเม็ดและเข็มฉีดยาหมายถึงการแพทย์แผนตะวันตก อีกด้านหนึ่งเป็นรูปใบยาและหม้อต้มยาหมายถึงการแพทย์แผนไทย ตรงกลางตราสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร ธ. แทนชื่อนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์

.

ความเป็นมาของมูลนิธิ

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2543 “กองทุนนายแพทย์ธาราฯ” ได้ถูกก่อตั้งขึ้น
โดยมูลนิธิแพทย์ชนบทและกลุ่มเพื่อนหมอธารา
ต่อมาได้จัดตั้งเป็น “มูลนิธินายแพทย์ธาราฯ” เมื่อปลายปี 2556
เพื่อสืบสานปณิธานการทำงานเพื่อชุมชน
ของนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์

.

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1) เพื่อขยายแนวคิดการทำงานของนายแพทย์ธาราในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท
2) เพื่อสานต่อกิจกรรมที่นายแพทย์ธาราได้ดำเนินการไว้ ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สมุนไพร การแพทย์ผสมผสานในระบบบริการของรัฐ และการพัฒนาชุมชนยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3) เพื่อให้มีการสื่อสารเชื่อมโยงเครือข่ายและกลุ่มที่สนใจ ร่วมคิด พัฒนา ขยายผล
4) เพื่อให้มีเวทีพบปะสังสรรค์แนวคิดในกลุ่มเครือข่ายและผู้สนใจ จัดกิจกรรมประจำปี สรุปประเด็น การเชื่อมกิจกรรมและระดมทุน
5) เพื่อสนับสนุนการวิจัย ในด้านที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการทำงานของนายแพทย์ธารา ได้แก่ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การพัฒนาชุมชนยั่งยืน ฯลฯ

เจตนารมณ์หมอธารา

หมอธารา มีเป้าหมายการทำงาน เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำใน 4 เรื่อง คือ
1. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care)
2. การแพทย์แบบผสมผสาน (Complementary Medicine) ในระบบบริการสุขภาพของรัฐ
3. การพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
– การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา เพื่อการกินดี อยู่ดี มีสุข
– การสร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีแนวคิดการทำงานแบบบูรณาการโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน

ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
เลขที่ 447 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 08-1812-3409
e-mail : daraneeo@hotmail.com
facebook : http://www.facebook.com/doctorthara

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: