Update กำหนดการ งานครบรอบ10 ปีฯ

update กำหนดการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
งานครบรอบ 10 ปี กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
วันที่ 4-6 เมษายน 2553
ณ สวนมะลิวัลย์ บ้านหนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2553
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดย รศ.พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ
10.30-12.00 น. เสวนากลุ่มผู้รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การทำงานของหมอธารา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. เสวนาสบายสบาย กับกลุ่มเพื่อนหมอธารา ผู้มีหัวใจเป็นศิลปิน
14.00-16.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ การพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาวะ” โดย คุณเตือนใจ ดีเทศน์
16.00- 17.30 น. เสวนา “มรดกของหมอธารา” กับกลุ่มผู้สืบทอดสืบสานปณิธานของหมอธารา
17.30 – 19.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น (ขันโตก) แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2553
08.00 น.-09.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น.- 10.00 น. เล่าเรื่อง หมอธารารักการอ่าน โดย คุณดารณี อ่อนชมจันทร์
10.00 น.-12.00 น. กิจกรรมคนเชียงราย รักการอ่าน โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย
12.00 น.- 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30น. -17.30 น. ดูแลสุขภาพแบบสบาย สบาย กับ สภาหมอเมืองล้านนาเชียงรายและเครือข่ายการดูแลสุขภาพวิถีไท
17.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2553
09.00-12.00 น. ร่วมทำบุญเพื่อรำลึกถึง นพ. ธารา อ่อนชมจันทร์
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ชมนิทรรศการ หมอธารา และเครือข่าย หมอธารารักการอ่าน และ ดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านล้านนา ตลอดงาน

————————–

ร่วมสมทบทุนจัดตั้งมูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
กับ CD เพลงชุด เสียงจากหมอธารา จากปี 2525 ถึงอนาคต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: